Giới thiệu chung

Sổ Chấm Công ?

Là Ứng dụng - Công cụ hữu ích giúp người quản lý, người lao động góp phần làm nên thành công cho doanh nghiệp!

Chấm công

Ghi nhận chấm công thời gian, vị trí chính xác. Cung cấp cho người quản lý dữ liệu báo cáo đầy đủ, nhanh chóng

Công việc

Người quản lý có thể Theo dõi kế hoạch thực hiện công việc, Phân công công việc, nhận báo cáo thực hiện công việc hàng ngày

Nhân sự

Gửi - Nhận và chấp thuận/từ chối Đơn xin nghỉ phép trực tuyến tiện lợi, nhanh chóng.

Ứng dụng miễn phí có sẵn cho các thiết bị có hỗ trợ từ Store dưới đây!

TÍNH NĂNG

icon
 • Quản lý Chấm Công

  - Chấm công mọi lúc - mọi nơi.
  - Báo cáo, Thống kê thời gian, vị trí chấm công.
  - Kết xuất file số liệu đầy đủ, nhanh chóng

 • Quản lý công việc

  - Phân công công việc.
  - Theo dõi kế hoạch.
  - Nhận báo cáo tiến độ thực hiện

 • Quản lý Nhân sự

  - Quản lý nhân viên.
  - Quản lý đơn nghỉ phép trực tuyến, tiện lợi

Biểu phí sử dụng

Liên hệ

 • 408 CT2 Skylight, 125D Minh Khai, Hà Nội
  (+84) 024 3642 5389 - Hotline: (+84) 08 39395656
  support@sochamcong.com - info@sochamcong.com

© Copyright 2019, Sổ Chấm Công | www.sochamcong.com | Hướng dẫn sử dụng